Biuro Usług Księgowych

Obsługa księgowa

Przede wszystkim :

Prowadzenie ksiąg rachunkowych:

opracowanie zakładowego planu kont,

bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,

sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (CIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT)

prowadzenie ewidencji środków trwałych, wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji,

sporządzanie bilansów, rachunków zysków i strat,

Ewidencja PKPiR, ryczałt :

prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów, ewidencji ryczałtu, karty podatkowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

doradztwo w zakresie możliwości wyboru jednej z powyższych form ewidencji,

sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (PIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT),

ewidencja środków trwałych oraz opracowanie i aktualizacja planu amortyzacji.

Obsługa kadrowo-płacowa

Kadry:

prowadzenie kompletnych akt osobowych pracownika,

wykonanie dokumentów nawiązania i rozwiązania stosunku pracy,

prowadzenie harmonogramu pracowniczego, urlopów wypoczynkowych, nieobecności chorobowych  oraz pozostałej dokumentacji,

deklaracje PFRON,

obsługa kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS,

Płace:

wykonanie list płac z umów o pracę,

utworzenie list płac z umów cywilnoprawnych,

sporządzanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych wysyłanych oraz imiennych raportów miesięcznych do ZUS.

Obsługa podatkowa

Pomoc w zakresie optymalizacji podatkowej,

Konsultacje i porady z zakresu prawa podatkowego,

Sprawdzanie prawidłowości rozliczeń podatkowych z tytułu: podatku dochodowego, podatku VAT, podatku od czynności cywilno-prawnych,

Rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych,

Sporządzanie zeznań rocznych

Usługi dodatkowe

Między innymi:

Pomoc w przygotowaniu dokumentacji związanej z zarejestrowaniem nowej firmy i przygotowanie dokumentacji związanej z wyrejestrowaniem .

Przygotowanie sprawozdań do GUS,

Przygotowanie i złożenie wniosków do KRS,

Rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych,

Dokonywanie płatności i monitoring wierzytelności,

Rozliczanie dokumentacji magazynowej,

Asystowanie przy inwentaryzacji,

Sporządzanie raportów kasowych,

Aktualizacja danych,

Sporządzanie not korygujących, duplikatów, monitów, wezwań do zapłaty oraz faktur, faktur korygujących itp.

Asystowanie przy kontroli US, ZUS, PIP,

Reprezentowanie podatnika przed Urzędem Skarbowym, ZUS i innymi urzędami w zakresie naszego umocowania.

Dlaczego my?


Znamy się na tym co robimy, dzięki temu Ty zaoszczędzisz czas i pieniądze.

O nas


Biuro zostało założone 2005 roku, przez właścicielkę która posiada Certyfikat Księgowy nr.9610/2005.

Wychodzimy na przeciw małym i średnim przedsiębiorcom, którzy nie są gotowi zmierzyć się z prowadzeniem księgowości samodzielnie.

Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie księgowo-rachunkowej, rozliczeń z ZUS oraz kadr i płac.

Oferujemy współpracę firmom o różnym profilu działaności i formie prawnej.

Cieszymy się zaufaniem i zadowoleniem Klientów, ponieważ nasze nastawienie do Nich jest przyjazne i lojalne. Wszelkie powstałe problemy rozwiązujemy w drodze kompromisu ku zadowoleniu obu stron :)  

Cennik


Ceny naszych podstawowych usług zależą od:

  • rodzaju ewidencji księgowej
  • ilości dokumentów
  • wielkości zatrudnienia
  • specyfikacji działalności firmy
  • stopnia skomplikowania operacji księgowych

W celu oszacowania kosztu usługi prosimy o kontakt telefoniczny + 48 509 306 665 lub e-mail: ksiegowafortuna@gmail.com

Nowości


Dzięki nawiązanej współpracy jesteśmy zawsze na bieżąco z aktualnościami. Darmowa prenumerata Gazety Wyborczej udostępniona została przez Fundację Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z www.pitax.pl Łatwe podatki.